"Wolność jako sposób istnienia dobra" | o filozofii wolności Józefa Tischnera

Wojciech Załuski “Wolność jako sposób istnienia dobra”  o filozofii wolności Józefa Tischnera Wprowadzenie Problem wolności zajmował ważne miejsce w refleksji Józefa Tischnera: pojawiał się w wielu jego pracach i został ujęty niezwykle oryginalnie. Tym, co od razu zwraca uwagę w tym ujęciu, jest wyjście poza debaty toczone na gruncie filozofii analitycznej na temat determinizmu i indeterminizmu… Continue reading "Wolność jako sposób istnienia dobra" | o filozofii wolności Józefa Tischnera