Zbigniew Stawrowski | Prawda i wolność w myśli Józefa Tischnera

Zbigniew Stawrowski Prawda i wolność w myśli Józefa Tischnera w: P. Mazurkiewicz, S. Sowiński red., Religia – tożsamość – Europa, Wydawnictwo Ossolineum, Wrocław 2005, s. 125-132, oraz wZbigniew Stawrowski, Solidarność znaczy więź, Kraków 2010, s. 49-63 Kiedy organizatorzy konferencji „Religia i liberalizm w III Rzeczypospolitej” poprosili mnie o przygotowanie wystąpienia pod tytułem „Prawda i wolność w myśli księdza… Continue reading Zbigniew Stawrowski | Prawda i wolność w myśli Józefa Tischnera

Mistrz języka mówionego

Księdza Tischnera mocowanie się ze słowem. Wokół Kazań starosądeckich Mistrz języka mówionego. Autor Miłości niemiłowanej chętnie był słuchany, gdyż mówił z pasją i miłością. Ci, którzy mieli przywilej bezpośrednio słuchać kazań ks. Tischnera a były to zazwyczaj tłumy dostrzegali w nim pełnego uroku osobistego mistrza języka mówionego, maga słowa, uwodziciela, który do perfekcji opanował sztukę… Continue reading Mistrz języka mówionego