O filozofii Józefa Tischnera

Myśl żywa, potrzebna, starająca się ratować człowieka, chcąca przywrócić człowiekowi jego samego. W tym celu Tischner przywracał znaczenie słowom podstawowym takim jak prawda, miłość, wolność. Przywracał tym samym wartości podstawowe, bardzo ważne dla człowieczeństwa. Źródło: Agnieszka Szkółka www.anthropos.us.edu.pl

"Wolność jako sposób istnienia dobra" | o filozofii wolności Józefa Tischnera

Wojciech Załuski “Wolność jako sposób istnienia dobra”  o filozofii wolności Józefa Tischnera Wprowadzenie Problem wolności zajmował ważne miejsce w refleksji Józefa Tischnera: pojawiał się w wielu jego pracach i został ujęty niezwykle oryginalnie. Tym, co od razu zwraca uwagę w tym ujęciu, jest wyjście poza debaty toczone na gruncie filozofii analitycznej na temat determinizmu i indeterminizmu… Continue reading "Wolność jako sposób istnienia dobra" | o filozofii wolności Józefa Tischnera

Polska wolność odzyskana – czytając ks. Józefa Tischnera

“Polska wolność odzyskana – czytając ks. Józefa Tischnera” to tytuł wykładu inauguracyjnego podczas rozpoczęcia roku akademickiego łódzkich uczelni teologicznych. Poniżej prezentujemy całość tekstu przygotowanego przez ks. prof. Andrzeja Perzyńskiego. Mottem do wykładu jest fragment filmu „Tischner – życie w opowieściach” w reż. Artura Więcka.   Polska wolność odzyskana Czytając ks. Józefa Tischnera Kłopoty z wolnością… Continue reading Polska wolność odzyskana – czytając ks. Józefa Tischnera

Mistrz języka mówionego

Księdza Tischnera mocowanie się ze słowem. Wokół Kazań starosądeckich Mistrz języka mówionego. Autor Miłości niemiłowanej chętnie był słuchany, gdyż mówił z pasją i miłością. Ci, którzy mieli przywilej bezpośrednio słuchać kazań ks. Tischnera a były to zazwyczaj tłumy dostrzegali w nim pełnego uroku osobistego mistrza języka mówionego, maga słowa, uwodziciela, który do perfekcji opanował sztukę… Continue reading Mistrz języka mówionego