Zbigniew Stawrowski | Wspólnotowy wymiar wolności

  Jan Paweł II a solidarność 15 marca o godz. 17.00 (czwartek) do IMJT wykład z cyklu „Jan Paweł II. Posługa myślenia”. Jan Paweł II a solidarność. Wykład prof. Zbigniewa Stawrowskiego. Organizatorzy: Instytut Myśli Józefa Tischnera, Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie, Ośrodek Badań nad Myślą Jana Pawła II Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła… Continue reading Zbigniew Stawrowski | Wspólnotowy wymiar wolności

Ksiądz Józef Tischner w Hali Olivia w Gdańsku

      Film przygotowany na potrzeby wystawy stałej ECS z wykorzystaniem materiałów archiwalnych Video Studio Gdańsk muzyka: Marek Kuczyński.   Dwie homilie Józefa Tischnera włączono do oficjalnych materiałów zjazdowych. Dwa miesiące po zakończeniu zjazdu władza wprowadziła w Polsce stan wojenny, delegalizując Solidarność. Pierwszą turę  I Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność”, zwołano na 5–10 września,… Continue reading Ksiądz Józef Tischner w Hali Olivia w Gdańsku

Rozumienie Solidarności w kontekście myśli Józefa Tischnera

Rozmowa odbyła się 12 kwietnia 2016 r. w Centrum Jana Pawła II w Warszawie. Poświęcona była rozumieniu Solidarności w kontekście myśli Józefa Tischnera i Jana Pawła II. Spotkanie prowadziła Anna Karoń-Ostrowska, a wzięli w nim udział o. Maciej Zięba OP oraz Zbigniew Stawrowski.