Zbigniew Stawrowski | Wspólnotowy wymiar wolności

  Jan Paweł II a solidarność 15 marca o godz. 17.00 (czwartek) do IMJT wykład z cyklu „Jan Paweł II. Posługa myślenia”. Jan Paweł II a solidarność. Wykład prof. Zbigniewa Stawrowskiego. Organizatorzy: Instytut Myśli Józefa Tischnera, Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie, Ośrodek Badań nad Myślą Jana Pawła II Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła… Continue reading Zbigniew Stawrowski | Wspólnotowy wymiar wolności