Józef Tischner | Studia z filozofii świadomości

  Pierwsze wydanie: 2006-03-29 ISBN: 83-922957-3-0 Liczba stron: 462 Wydawnictwo: Instytut Myśli Józefa Tischnera w Krakowie   Książka zawiera dwa ważne, niepublikowane nigdy wcześniej filozoficzne teksty Józefa Tischnera. Pierwszy z nich to rozprawa doktorska Ja transcendentalne w filozofii Edmunda Husserla, drugi to praca habilitacja Fenomenologia świadomości egotycznej. Obydwie prace, pochodzące z roku 1962 i 1971,… Continue reading Józef Tischner | Studia z filozofii świadomości