Andrzej Gielarowski Tajemnica obecności. Bycie i intersubiektywność w filozofii Gabriela Marcela.

Andrzej Gielarowski. Tajemnica obecności. Bycie i intersubiektywność w filozofii Gabriela Marcela. Akademia Ignatianum Wydawnictwo WAM. Andrzej Gielarowski “Tajemnica obecności. Bycie i intersubiektywność w filozofii Gabriela Marcela” Zmieniona wersja rozprawy doktorskiej napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Karola Tarnowskiego Recenzenci: ks. prof. dr hab. Władysław Zuziak prof. dr hab. Marek Drwięga