Kłamstwo polityczne

Dni Tischnerowskie 2018   Radosław Krzyżowski czyta esej ks. prof. Józefa Tischnera „Kłamstwo polityczne”. Rozmowę z udziałem publiczności prowadzą: Wojciech Bonowicz i Zbigniew Stawrowski  

POLSKA FILOZOFIA WOLNOŚCI | Kazimierz Ajdukiewicz

Kazimierz Ajdukiewicz POLSKA FILOZOFIA WOLNOŚCI Słowo Polskie r. XXIV (1920), nr 599 (z 23.12), s. 3–4. Pragnę w artykule tym zaznajomić szersze koła z pewnymi pracami polskimi na wskroś oryginalnymi, o charakterze ściśle naukowym, jakkolwiek dotyczą one tematu zdającego się wieść w zawrotne otchłanie metafizyki, jakim od czasów Kanta ma być zagadnienie wolności. Filozofowie polscy… Continue reading POLSKA FILOZOFIA WOLNOŚCI | Kazimierz Ajdukiewicz

Marek Drwięga WOLNOŚĆ W FILOZOFII JANA PATOČKI I JÓZEFA TISCHNERA

Marek Drwięga WOLNOŚĆ W FILOZOFII JANA PATOČKI I JÓZEFA TISCHNERA Kwartalnik Filozoficzny T. XLV, Z. 1, 2017. PL ISSN 1230–4050 Tekst przygotowany w ramach grantu finansowanego przez Narodowy Program Rozwoju Humanistyki, nr Rej. 11H 13 0471 82. WSTĘP Kwestia wolności, tak niepokojąca i ważna dla wielu myślicieli, pojawiała się w różnych kontekstach historycznych. Nabrała ona… Continue reading Marek Drwięga WOLNOŚĆ W FILOZOFII JANA PATOČKI I JÓZEFA TISCHNERA

"Wolność jako sposób istnienia dobra" | o filozofii wolności Józefa Tischnera

Wojciech Załuski “Wolność jako sposób istnienia dobra”  o filozofii wolności Józefa Tischnera Wprowadzenie Problem wolności zajmował ważne miejsce w refleksji Józefa Tischnera: pojawiał się w wielu jego pracach i został ujęty niezwykle oryginalnie. Tym, co od razu zwraca uwagę w tym ujęciu, jest wyjście poza debaty toczone na gruncie filozofii analitycznej na temat determinizmu i indeterminizmu… Continue reading "Wolność jako sposób istnienia dobra" | o filozofii wolności Józefa Tischnera