Ksiądz Józef Tischner w Hali Olivia w Gdańsku

      Film przygotowany na potrzeby wystawy stałej ECS z wykorzystaniem materiałów archiwalnych Video Studio Gdańsk muzyka: Marek Kuczyński.   Dwie homilie Józefa Tischnera włączono do oficjalnych materiałów zjazdowych. Dwa miesiące po zakończeniu zjazdu władza wprowadziła w Polsce stan wojenny, delegalizując Solidarność. Pierwszą turę  I Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność”, zwołano na 5–10 września,… Continue reading Ksiądz Józef Tischner w Hali Olivia w Gdańsku