Marek Drwięga WOLNOŚĆ W FILOZOFII JANA PATOČKI I JÓZEFA TISCHNERA

Marek Drwięga WOLNOŚĆ W FILOZOFII JANA PATOČKI I JÓZEFA TISCHNERA Kwartalnik Filozoficzny T. XLV, Z. 1, 2017. PL ISSN 1230–4050 Tekst przygotowany w ramach grantu finansowanego przez Narodowy Program Rozwoju Humanistyki, nr Rej. 11H 13 0471 82. WSTĘP Kwestia wolności, tak niepokojąca i ważna dla wielu myślicieli, pojawiała się w różnych kontekstach historycznych. Nabrała ona… Continue reading Marek Drwięga WOLNOŚĆ W FILOZOFII JANA PATOČKI I JÓZEFA TISCHNERA