Sympozjum w Łopusznej | grudzień 2018 | zdjęcia

 

Program

Wolność u Kanta – prowadzi Marek Drwięga

Wolność u Hegla – prowadzi Zbyszek Stawrowski

Wolność u Kierkegaarda – prowadzi Antoni Szwed

Dyskusja „Wolność a wiara – wolność a dogmat” – prowadzi Krzysztof Mech, w dyskusji udział wezmą Jowita Guja, Karol Tarnowski, Kuba Gomułka.

 

foto
foto

 

 

 

foto

 

 

 

dwoje

 

 

 

 

hol

 

 

 

antoni zbyszek

 

 

foto

 

plakat

 

 

ŁOPUSZNA położona jest nad Dunajcem, przy ujściu potoku o tej samej nazwie, zwanym także Łopuszanką, który głęboką doliną rozcina południowe stoki Gorców aż po Turbacz i Kiczorę – najwyższe ich szczyty. Zwarte zabudowania wsi przylegają na południu do drogi z Nowego Targu do Szczawnicy, a od Dunajca gęsta zabudowa zwęża się, wnikając w głąb gór doliną potoku. Stanowi ona najbardziej malowniczą i urokliwą krajobrazowo dolinę górską w tej części Gorców; niektórzy nazywają ją Małą Kościeliską. Górski potok ma swe źródła w najbardziej niedostępnej części pól, gdzie przyroda nie została jeszcze w żaden sposób zmieniona. Jest ona prawnie chroniona, wchodząc w obręb Gorczańskiego Parku Narodowego. W głąb gór wieś wnika przysiółkami o nazwach Zarębek Niżni, Średni, Wyżni oraz osiedlem Koszary Łopuszańskie, które usadowiło się na wschodnim stoku góry Groń. Wyżej położone są tylko polany śródleśne na spłaszczeniach i grzbietach górskich, z których najbardziej znane to polana Chłapkowa, Chowańcowa, Srokówka, Wysznia, Jankówki, Cioski, Gawrowa. Na polanach spotykamy ślady tradycyjnej gospodarki pasterskiej — szopy i szałasy pasterskie. Te stare szałasy dla bydła i owiec są jednak zamieniane na domki letniskowe, służące wypoczynkowi sobotnio-niedzielnemu.

Credit: www.ugnowytarg.pl/

 

 

mapa

Wycinek mapy WiG z 1934 roku

 

 

Mapa Wojskowego Instytutu Geograficznego z 1934 roku. Skala 1:100 000

Leave a Reply