ARTYKUŁY

 

Zbigniew Stawrowski

Prawda i wolność w myśli Józefa Tischnera


 

Marek Drwięga

Wolność w filozofii Jana Patočki i Józefa Tischnera


 

Krzysztof Mech

Wątki protestanckie w polskiej filozofii dialogu – Tischner czyta Kierkegaarda


 

Zbyszek Dymarski

Gdzie jest zło? Rola religii w lokalizacji zła w ujęciu Leszka Kołakowskiego i Józefa Tischnera


 

Adam Workowski

Tischner i Husserl: dzieje fascynacji


 

Marek Drwięga

Kant i Tischner a problem zła. Kilka uwag krytycznych o Tischnerowskiej interpretacji filozofii zła u I. Kanta


 

Marek Drwięga

Solidarność wstrząśniętych i solidarność z kimś i dla kogoś. Kilka uwag o roli etyki w poglądach Jana Patočki i Józefa Tischnera


 

Marek Drwięga

Nowy manicheizm, czyli zło w totalitaryzmie


 

Krzysztof Mech

Referencyjny charakter języka religijnego?


 

Adam Hernas

Metafizyczne warunki możliwości myślenia aksjologicznego


 

Anna Kopeć

Teleologiczne źródła samozobowiązania


 

Łukasz Kamiński

Zło. Zdrada, a porządek społeczny. Porównanie koncepcji zła  J. Tischnera i  A. Ophira


 

Krzysztof Cierlikowski

O złu, które nawiedza myśl


 

Aleksandra Głos

Solidarność jako działanie etyczne


 

Łukasz Kołoczek

Struktury uczestnictwa w filozofii dramatu Józefa Tischnera


 

Inga Mizdrak

Homososi są wśród nas czy w nas? Próba konfrontacji myśli Zinowiewa i Tischnera o sytuacji człowieka w świecie


 

Zbyszek Dymarski

Wewnętrzna przestrzeń wolności a sprawa człowieka

 

Radosław Lis

Sympatia, obopólność i wyobraźnia w myśli religijnej Henriego Corbina i Józefa Tischnera


 

Tomasz Niezgoda

Metafora dramatu w filozofii dramatu Tischnera


 

Tomasz Niezgoda

Kryzys nadziei i zadanie filozofii w myśli Józefa Tischnera


 

Anna Kopeć

Bildung – wychowaniem do autentyczności?