O nas

zapraszamy

Nasza filozofia

Doświadczenie wolności nie na tym polega, żeby móc robić to i tamto; doświadczenie wolności polega na tym, żeby się czuć w świecie jak u siebie. Świat, który na początku jest w sobie, zmienia się na świat „dla mnie” dzięki myśleniu. Wolność nie polega na wyborze, ani na braku wyboru. Wolność jest sposobem bycia. Jest to sposób bycia wedle rozumu.

— Ks. J. Tischner Myśli o wolności, władzy i wspólnocie

 

Poznaj zespół

Twórcy i współpracownicy portalu Filozofia Wolności

 

Prof. Zbigniew Stawrowski

Dyrektor Instytutu Myśli Józefa Tischnera w Krakowie.

Profesor w Instytucie Politologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Autor książek: Państwo i prawo w filozofii Hegla (1994), Prawo naturalne a ład polityczny (2006), Niemoralna demokracja (2008), Solidarność znaczy więź (2010), Wokół idei wspólnoty (2012), Clash of Civilizations or Civil War (2013), Budowanie na piasku. Szkice o III Rzeczypospolitej (2014).


Prawda i wolność w myśli Józefa Tischnera

 

Prof. Marek Drwięga

Kierownik zespołu “Tischnerowska filozofia człowieka”

Profesor w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierownik Zakładu Etyki. Zajmuje się filozofią człowieka i etyką. Wydał m.in.: “Ciało człowieka. Studium antropologii filozoficznej” (2005) i “Człowiek między dobrem a złem. Studia z etyki współczesnej” (2009).

Członek Rady Programowej Instytutu Myśli Józefa Tischnera.


Wolność w filozofii Jana Patocki i Józefa Tischnera

 

Prof. Karol Tarnowski

Prof. Tarnowski jest filozofem, wykładowcą Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, gdzie kieruje Katedrą Filozofii Boga. Od wielu lat współpracuje z miesięcznikiem „Znak”. W swoich pracach zajmował się m.in. filozofią Gabriela Marcela, Jean-Luca Mariona, Emmanuela Levinasa i Józefa Tischnera. W 2006 roku został laureatem Nagrody Znaku i Hestii im. ks. J. Tischnera za książkę „Usłyszeć niewidzialne. Zarys filozofii wiary”. Jest członkiem Rady Programowej IMJT – Instytutu Myśli Józefa Tischnera w Krakowie.


Idea ideologii a idolatryzacja

 

Prof. Krzysztof Mech

Kierownik zespołu “Myślenie religijne Tischnera”

Filozof i religioznawca. Kierownik Zakładu Filozofii Religii w Instytucie Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Publikował m.in. w „Znaku”, „Kwartalniku Filozoficznym”, „Logosie i Ethosie”, „Nomosie”. Autor książek “Chrześcijaństwo i dialektyka w koncepcji Paula Tillicha”, “Logos wiary. Między boskością a racjonalnością”.

Członek Rady Programowej Instytutu Myśli Józefa Tischnera.


Wątki protestanckie w polskiej filozofii dialogu – Tischner czyta Kierkegaarda

 

Dr Adam Workowski

Współzałożyciel Instytutu Myśli Józefa Tischnera, adiunkt na Uniwersytecie Papieskim Jana Pana II. Autor książki:  „Ontologiczne podstawy posiadania” (2009).

Członek Rady Programowej Instytutu Myśli Józefa Tischnera.


Dr Workowski Paradoksy zaufania | wideo

 

Galeria postaci.

Fotograficzna galeria portretów współpracowników IMJT oraz autorów serwisu internetowego.

galeria

Formularz kontaktowy