Nieszczęsny dar wolności – po 25 latach | Religia polityczna

 

Religia polityczna. Dyskusję wokół tekstu Tischnera prowadzi Maria Karolczak.

Nieszczęsny dar wolności
 
– po 25 latach
Piątek 8 VI 2018
8:30 śniadanie
9:30
Wspólna analiza tekstu “Religia polityczna”
prowadzenie: Maria Karolczak
13:00 obiad
15:30 Dyskusja: „Wolność narodu a wolność jednostki.
Liberializm – komunitarianizm – nacjonalizm”.
uczestnicy:
Aneta Gawkowska, Katarzyna Haremska, Michał Łuczewski, Rafał Wonicki
prowadzenie: Krzysztof Mech
18:30 kolacja
19:30
Wieczór filmowy z Tischnerem w roli głównej
komentarz: Wojciech Bonowicz
Sobota 9 VI 2018
8:00 śniadanie
9:00 „Poranek
filozoficzny – Myśli niewypowiedziane”
9:30 „Inny
– bliski – obcy”
uczestnicy: Jaromir Brejdak, Adam
Hernas, Robert Piłat, Ireneusz Ziemiński
prowadzenie: Wojciech Zalewski
13:00 obiad
15:00
Dyskusja: „Kościół i duch wolności”
uczestnicy: Michał Łuczewski,
Tomasz Rowiński, Piotr Sikora, ks. Robert Woźniak
prowadzenie:
Anna Kopeć

 

18:00 kolacja

 

Tytuł projektu: „Józef Tischner – polska filozofia wolności a myśl europejska. Integralne badania nad filozoficzną spuścizną Józefa Tischnera oraz jej wielowymiarowym potencjałem eksploracyjnym i hermeneutycznym wobec głównych intelektualnych wyzwań współczesności”

Numer rejestracyjny projektu 11H 13 0471 82

Kierownik projektu: prof. Zbigniew Stawrowski

Termin rozpoczęcia realizacji projektu: 1 września 2016 r. Termin zakończenia realizacji projektu: 31 grudnia 2020 r.

 

Leave a Reply