Ksiądz Józef Tischner w Hali Olivia w Gdańsku

 

 

 

Film przygotowany na potrzeby wystawy stałej ECS z wykorzystaniem materiałów archiwalnych Video Studio Gdańsk
muzyka: Marek Kuczyński.

 

Dwie homilie Józefa Tischnera włączono do oficjalnych materiałów zjazdowych. Dwa miesiące po zakończeniu zjazdu władza wprowadziła w Polsce stan wojenny, delegalizując Solidarność.

Pierwszą turę  I Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność”, zwołano na 5–10 września, drugą zorganizowano w dniach 26 września – 7 października 1981. Ks. Józef Tischner został na zjazd zaproszony.

Fot Tomasz Tomaszewski Wystawa stała ECS

 

Zawsze 30 sierpnia w Europejskim Centrum Solidarności podejmujemy refleksję w rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych, jej hasło brzmi ETYKA SOLIDARNOŚCI.

Credit: http://www.ecs.gda.pl/tischner

 

Leave a Reply