Kościół i duch wolności | Sympozjum w Łopusznej 2018 | wideo

 

 

Kościół i duch wolności

 

uczestnicy: Michał Łuczewski,
Tomasz Rowiński, Piotr Sikora, ks. Robert Woźniak
prowadzenie:
Anna Kopeć

 

Tytuł projektu: „Józef Tischner – polska filozofia wolności a myśl europejska. Integralne
badania nad filozoficzną spuścizną Józefa Tischnera oraz jej
wielowymiarowym potencjałem eksploracyjnym i hermeneutycznym wobec
głównych intelektualnych wyzwań współczesności”

Numer rejestracyjny projektu 11H 13 0471 82
Kierownik projektu: prof. Zbigniew Stawrowski

Termin rozpoczęcia realizacji projektu: 1 września 2016 r. Termin zakończenia realizacji projektu: 31 grudnia 2020 r.

Leave a Reply