Józef Tischner i Zbigniew Herbert o solidarności i niepodległości

Prof. Zbigniew Stawrowski  „Etyka Solidarności wg Tischnera”

Prof. Janusz Smołucha  „Odzyskanie niepodległości a inne kraje Europy Środkowej”

Do Krakowa przyjeżdża międzynarodowa grupa studentów i doktorantów z całego świata – od Kurytyby w Brazylii po Irkuck na Syberii – aby wziąć udział w projekcie „Józef Tischner i Zbigniew Herbert o solidarności i niepodległości” finansowanym przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP.

17.00 – 19.30 – Instytut Myśli Józefa Tischnera, ul. Sławkowska 14:
17.00 – wykład: „Etyka Solidarności wg Tischnera” (prof. Zbigniew Stawrowski)
18.30 – wykład: „Odzyskanie niepodległości a inne kraje Europy Środkowej” (prof. Janusz Smołucha)

Leave a Reply