Józef Tischner | Filozofia poznania | Dzieła zebrane tom V

 

Józef Tischner

Dzieła zebrane tom V

FILOZOFIA POZNANIA. WYKŁADY.

Okładka płaska

 

SŁOWO WSTĘPNE

Piąty tom Dzieł zebranych Józefa Tischnera to kolejny, czwarty już wolumin zawierający jego wykłady. Tym razem są to wykłady z filozofii poznania, które Tischner rozpoczął w roku 1978 w ramach Papieskiego Wydziału Teologicznego w Krakowie i prowadził następnie przez jedenaście lat. Od października 1982 roku był to już cykl wykładów przeznaczonych nie tylko dla studentów teologii, lecz również dla osób studiujących na Wydziale Filozoficznym Papieskiej Akademii Teologicznej, erygowanej przez papieża Jana Pawła II pięć dni przed wprowadzeniem stanu wojennego. Wykłady te odbywały się w środy, w godzinach 10.00 – 11.30, najpierw w auli Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej przy ul. Podzamcze 8, następnie w sali przy kościele Św. Katarzyny przy ul. Augustiańskiej 7, wreszcie w sali przy ul. Szujskiego 4.

W przeciwieństwie do wykładów z filozofii człowieka, które Tischner prowadził do 1997 roku, z wykładów z filozofii poznania sam zrezygnował w roku 1989, przekazując ich prowadzenie swoim asystentom. Wykłady z filozofii człowieka okazały się dla niego zdecydowanie ważniejsze, co nie powinno zresztą dziwić. Spoglądając z perspektywy filozoficznej, którą reprezentował Tischner, filozofia poznania nie oznacza bowiem odrębnej, autonomicznej dziedziny filozofii ani tym bardziej — wbrew przekonaniu, które rozpowszechniło się w czasach nowożytnych — wcale nic musi być uznana za filozofię pierwszą i źródłową. Jest ona raczej częścią filozofii człowieka postrzeganego jako istota świadoma, myśląca i rozumiejąca — czyli tą częścią filozofii człowieka, która koncentruje się na jego zdolnościach poznawczych.

W latach osiemdziesiątych Tischner coraz bardziej skupiał się; na tym, co dla niego było najistotniejsze — nie na poznawaniu świata przedmiotowego, który nazywał „sceną”, nie na transcendentalnych badaniach „ja” jako podmiotu poznania, lecz na tym, co konstytuuje człowieka jako istotę pozostającą w relacji do innych osób — na rozwijaniu filozofii ludzkiego dramatu jako filozofii pierwszej, jako prawdziwej metafizyki.

Jego wcześniejsze analizy związane z filozofia poznania miały jednak swoje znaczenie — stanowiły trwałą podbudowę i tworzyły uzupełniający kontekst Tischnerowskich rozważań antropologicznych.

 

SŁOWO WSTĘPNE V TOM-page-001

 

SŁOWO WSTĘPNE V TOM-page-002

SŁOWO WSTĘPNE V TOM-page-003

SŁOWO WSTĘPNE V TOM-page-004

SŁOWO WSTĘPNE V TOM-page-005

SŁOWO WSTĘPNE V TOM-page-006

SŁOWO WSTĘPNE V TOM-page-007

SPIS TREŚCI

SPIS TREŚCI V TOM-page-001

SPIS TREŚCI V TOM-page-002

SPIS TREŚCI V TOM-page-003

SPIS TREŚCI V TOM-page-004

 

 

 

 

Leave a Reply