Józef Tischner Filozofia człowieka. Wykłady.

Czwarty tom dzieł zebranych Józefa Tischnera jest trzecim tomem prezentującym jego wykłady, po tomach Etyka a historia (2008) oraz Współczesna filozofia ludzkiego dramatu (2012). Tym razem są to wykłady z filozofii człowieka, które Tischner rozpoczął jeszcze w latach siedemdziesiątych i prowadził je w ramach Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie aż do czerwca 1997 roku. Tom obejmuje dwa skrypty z roku 1982 i 1986, przede wszystkim jednak zawiera dokładny zapis wykładów wygłoszonych przez Tischnera w roku akademickim 1983/84, zrekonstruowany w oparciu o zachowane kasety i zapisy nagrań.

Józef Tischner Filozofia człowieka. Wykłady. Dzieła zebrane tom IV.

Opracowali naukowo Zbigniew Stawrowski i Adam Workowski

Komitet naukowy:
Aleksander Bobko – przewodniczący
Wojciech Bonowicz
Zbigniew Stawrowski
Karol Tarnowski
Adam Workowski

Opracowanie redakcyjne
Ewa Wosik

Opracowanie graficzne
Olgierd Chmielewski


Skład i łamanie
Irena Jagocha


Fotografia na wklejce
Krzysztof Gierałtowski

 

© Copyright by
spadkobiercy Józefa Tischnera, Kraków 2019
© Copyright by
Instytut Myśli Józefa Tischnera, Kraków 2019
ISBN 978-83-60911-34-1

 

 

 

 

 

 

Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w
latach 20162020

 
 
 
 
 

Książka do nabycia w sklepie Fronima

 

 

Leave a Reply