Historya Filozofii Starozytnéj I Wieków Srednich

tennemann

 

 

Tennemann, Wilhelm Gottlieb, Amadeus Wendt, and Jan Kanty Hieronim Stefan Rzesiński. 1836. Historya filozofii starożytnéj i wieków średnich. Kraków: Red. Kwartalnika Naukowego.

 

 

Leave a Reply