Dyskusja: „Wolność narodu a wolność jednostki. Liberializm – komunitarianizm – nacjonalizm”. Uczestnicy: Aneta Gawkowska, Katarzyna Haremska, Michał Łuczewski, Rafał Wonicki prowadzenie: Krzysztof Mech

 

 

Dyskusja: „Wolność narodu a wolność jednostki.
Liberializm – komunitarianizm – nacjonalizm”.
 
uczestnicy:
Aneta Gawkowska, Katarzyna Haremska, Michał Łuczewski, Rafał Wonicki
 
prowadzenie: Krzysztof Mech

Tytuł projektu: „Józef Tischner – polska filozofia wolności a myśl europejska. Integralne
badania nad filozoficzną spuścizną Józefa Tischnera oraz jej
wielowymiarowym potencjałem eksploracyjnym i hermeneutycznym wobec
głównych intelektualnych wyzwań współczesności”

Numer rejestracyjny projektu 11H 13 0471 82
Kierownik projektu: prof. Zbigniew Stawrowski

Termin rozpoczęcia realizacji projektu: 1 września 2016 r. Termin zakończenia realizacji projektu: 31 grudnia 2020 r.

Leave a Reply