15 Dni Tischnerowskie

                      TEMAT PRZEWODNI 15. DNI TISCHNEROWSKICH Dni Tischnerowskie rodziły się z wielkiej potrzeby zachowania i przekazania dalej dziedzictwa duchowego księdza profesora Józefa Tischnera. Z inicjatywy Wydawnictwa Znak 4 listopada 2000 roku spotkali się w Łopusznej przedstawiciele różnych środowisk, z którymi związany był ksiądz profesor Józef… Continue reading 15 Dni Tischnerowskie

Wspomnienie o ks. Józefie Tischnerze

  Ogromne zainteresowanie towarzyszyło zorganizowanemu przez Wydawnictwo WAM wieczorowi wspomnień o ks. Józefie Tischnerze. Do Auli Wielkiej Akademii Ignatianum przybyło prawie 400 osób. Wieczór wspomnień związany był z ukazaniem się na rynku książki Tomasza Ponikło “Józef Tischner – myślenie według miłości. Ostatnie słowa” (http://e.wydawnictwowam.pl/tyt,67679,…), poświęconej w dużej mierze ostatnim trzem latom życia ks. Józefa Tischnera.

Published
Categorized as Varia

Aleksandra Głos – Solidarność jako działanie etyczne

Aleksandra Głos Solidarność jako działanie etyczne Angielska wersja artykułu ukazała się jako Solidairity as an ethical action w: “Studia Polityczne” PAN 2018, tom 46, nr 3, s. 49-73. 1. Wprowadzenie Solidarność jest jednym z coraz częściej używanych pojęć w filozofii społecznej, a zarazem jednym z najbardziej mglistych. Dowodem wzrastającego zainteresowania solidarnością jest raport wpływowej brytyjskiego… Continue reading Aleksandra Głos – Solidarność jako działanie etyczne