Józef Tischner Filozofia człowieka. Wykłady.

Czwarty tom dzieł zebranych Józefa Tischnera jest trzecim tomem prezentującym jego wykłady, po tomach Etyka a historia (2008) oraz Współczesna filozofia ludzkiego dramatu (2012). Tym razem są to wykłady z filozofii człowieka, które Tischner rozpoczął jeszcze w latach siedemdziesiątych i prowadził je w ramach Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie aż do czerwca 1997 roku. Tom… Continue reading Józef Tischner Filozofia człowieka. Wykłady.

Andrzej Gielarowski Tajemnica obecności. Bycie i intersubiektywność w filozofii Gabriela Marcela.

Andrzej Gielarowski. Tajemnica obecności. Bycie i intersubiektywność w filozofii Gabriela Marcela. Akademia Ignatianum Wydawnictwo WAM. Andrzej Gielarowski “Tajemnica obecności. Bycie i intersubiektywność w filozofii Gabriela Marcela” Zmieniona wersja rozprawy doktorskiej napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Karola Tarnowskiego Recenzenci: ks. prof. dr hab. Władysław Zuziak prof. dr hab. Marek Drwięga

Józef Tischner | Studia z filozofii świadomości

  Pierwsze wydanie: 2006-03-29 ISBN: 83-922957-3-0 Liczba stron: 462 Wydawnictwo: Instytut Myśli Józefa Tischnera w Krakowie   Książka zawiera dwa ważne, niepublikowane nigdy wcześniej filozoficzne teksty Józefa Tischnera. Pierwszy z nich to rozprawa doktorska Ja transcendentalne w filozofii Edmunda Husserla, drugi to praca habilitacja Fenomenologia świadomości egotycznej. Obydwie prace, pochodzące z roku 1962 i 1971,… Continue reading Józef Tischner | Studia z filozofii świadomości

Martin Heidegger | Co znaczy myśleć? | Was heißt Denken?

CO ZNACZY MYŚLEĆ? 1. Martin Heidegger Martin Heidegger CO ZNACZY MYŚLEĆ? Docieramy do tego, co znaczy myśleć, jeśli sami myślimy. Aby taka próba powiodła się, musimy być gotowi uczyć się myśleć. Rozpoczynając naukę, przyznajemy tym samym, że jeszcze myśleć nie potrafimy. Ale człowiek uchodzi za taką istotę, która może myśleć. I słusznie za taką uchodzi.… Continue reading Martin Heidegger | Co znaczy myśleć? | Was heißt Denken?