O filozofii Józefa Tischnera

Myśl żywa, potrzebna, starająca się ratować człowieka, chcąca przywrócić człowiekowi jego samego. W tym celu Tischner przywracał znaczenie słowom podstawowym takim jak prawda, miłość, wolność. Przywracał tym samym wartości podstawowe, bardzo ważne dla człowieczeństwa. Źródło: Agnieszka Szkółka www.anthropos.us.edu.pl

w obecności Tischnera człowiek chciał być lepszy

W obecności Tischnera człowiek chciał być lepszy. Jest prawdą, że – szczególnie już w wolnej Polsce – ksiądz profesor stał się medialną gwiazdą. Jego wielkość nie na tym jednak polegała, że był częstym gościem szklanego ekranu. Chodzi o to, że w rozmowie z nim człowiek przestawał być anonimowy. Tischner potrafił wydobyć ze swego rozmówcy to, co w nim najszlachetniejsze. Przy… Continue reading w obecności Tischnera człowiek chciał być lepszy

Ajdukiewicz | wolność ludzkiej woli

Kwestią, która przysparzała Ajdukiewiczowi najwięcej problemów, a przez to utrudniała wypracowanie jakiejś spójnej koncepcji etyki, dotyczyła wolności ludzkiej woli. Kwestia ta wyłamywała się z prób objęcia jakąś spójną teorią. Wskazywał więc: Zagadnienie wolności woli dotyczy więc tego, czy wola jest podporządkowana ogólnej zasadzie przyczynowości, czy też się spod jej rygorów wyłamuje, czy akty woli człowieka… Continue reading Ajdukiewicz | wolność ludzkiej woli

Problematyka wolności w filozofii Tadeusza Kotarbińskiego

Małgorzata B. Jakubiak | Doktor filozofii, autorka wielu studiów i artykułów. Autorka książki “Tadeusz Kotarbiński – filozof, nauczyciel i poeta” Tadeusz Kotarbiński, jako materialista i realista, nie poszukiwał wolności absolutnej, wolności w znaczeniu indeterministycznym. Takiej wolności, której nie imają się związki przyczynowo-skutkowe i prawa natury — jego zdaniem — nie ma, ale jest wolność w sensie praktycznym, jako możność… Continue reading Problematyka wolności w filozofii Tadeusza Kotarbińskiego

Published
Categorized as Cytaty

Dar wolnośći

ks. Wojtyla i ks. Tischner

Jesteśmy im winni naszą wdzięczność za to, że przekazali nam wielki dar wolności. Dar wolności naszego narodu i dar wewnętrznej wolności człowieka (…), a nadto dali nam ten dar wolności w innym znaczeniu. Wolności wewnętrznej człowieka. My, Polacy, w naszej historii wiele grzeszyliśmy wolnością, nadużywając jej. I potem musieliśmy ją ciężko okupywać w ciągu lat… Continue reading Dar wolnośći