Józef Stanisław Tischner

Józef Stanisław Tischner urodził się 12 marca 1931 roku w Starym Sączu, jako pierwsze dziecko Weroniki ( z domu Chowaniec) i Józefa Tischner. Ochrzczono go 2 kwietnia 1931r. w Kościele Parafialnym w Starym Sączu. Nazwisko Tischner wywodzi się z XIX wieku, kiedy to przodka Tischnerów o nazwisku Stolarski powołano do armii austryjackiej. Prawdopodobnie tam też… Continue reading Józef Stanisław Tischner

Kazimierz Ajdukiewicz – twórca definicji znaczenia

Paweł Rzewuski Zięć Twardowskiego i bohater wojenny 12 grudnia roku w którym w Anglii przyszła na świat Agatha Christie, a w Ameryce Howard L. Lovecraft, w Tarnopolu w rodzinie zamożnych urzędników, przyszedł na świat Kazimierz Ajdukiewicz. Syn Bronisława Ajdukiewicza i Magdaleny Gärtner skończył szkołę publiczną w Krakowie, następnie zaś gimnazjum we Lwowie. W cieniu wysokiego… Continue reading Kazimierz Ajdukiewicz – twórca definicji znaczenia

Ingarden Roman Witold (1893-1970)

Filozof polski. Uczeń Edmunda Husserla. Najznakomitszy przedstawiciel fenomenologii w Polsce. Czasem określany jako twórca “drugiej szkoły fenomenologicznej”. Urodził się 5 lutego 1893 roku w Krakowie. Studia filozoficzne odbył na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie pod kierunkiem czołowego polskiego filozofa Kazimierza Twardowskiego. Następnie wyjechał do Getyngi, aby rozpocząć przygotowywanie dysertacji doktorskiej pod kierunkiem Edmunda Husserla słynnego… Continue reading Ingarden Roman Witold (1893-1970)