Zbyszek Dymarski – Wewnętrzna przestrzeń wolności a sprawa człowieka

  Zbyszek Dymarski Instytut Badań nad Kulturą Uniwersytetu Gdańskiego Tekst przygotowany w ramach grantu “Józef Tischner – polska filozofia wolności a myśl europejska” (Narodowy Program Rozwoju Humanistyki  – 11H 13 0471 82), realizowanego przez Instytut Myśli Józefa Tischnera w Krakowie Wewnętrzna przestrzeń wolności a sprawa człowieka w ujęciu Józefa Tischnera Tekst został opublikowany także w… Continue reading Zbyszek Dymarski – Wewnętrzna przestrzeń wolności a sprawa człowieka

Published
Categorized as Artykuły

Krzysztof Mech – Tischner czyta Kierkegaarda

Dr hab. Krzysztof Mech

Dr hab. Krzysztof Mech Wątki protestanckie w polskiej filozofii dialogu – Tischner czyta Kierkegaarda Tekst ukazał się w: Dziedzictwo kulturowe Reformacji w perspektywie polskiej i europejskiej, Kraków 2017, ISBN 987-83-60154-45-8, s. 213-240.         Wstęp Józef Tischner swą najważniejszą książkę Spór o istnienie człowieka  – którą nazywa „kawał­kiem złotej żyły” swojej filozofii – kończy rozdziałem… Continue reading Krzysztof Mech – Tischner czyta Kierkegaarda

„Bildung – wychowaniem do autentyczności?” Neohumanistyczne vs. romantyczne rozumienie koncepcji samokształcenia

„Bildung – wychowaniem do autentyczności?” Neohumanistyczne vs. romantyczne rozumienie koncepcji samokształcenia Artykuł powstał w ramach grantu naukowego „Józef Tischner – polska filozofia wolności a myśl europejska” finansowanego przez Narodowy Program Rozwoju Humanistyki. W drugiej połowie XX wieku podjęto próby restytuowania pojęcia charakteru. Jeszcze do niedawna uznanego za anachroniczne lub – co więcej – utopijne, gdyż… Continue reading „Bildung – wychowaniem do autentyczności?” Neohumanistyczne vs. romantyczne rozumienie koncepcji samokształcenia

Marek Drwięga | Człowiek w filozofii Jana Patočki i Józefa Tischnera

Człowiek w filozofii Jana Patočki i Józefa Tischnera Prof. Marek Drwięga – Człowiek w filozofii Jana Patočki i Józefa Tischnera Folia Philosophica; numer 32; 2014. ISSN 1231-0913. Abstrakt w języku angielskim The paper aims at comparing the two thinkers, the lives and works of which took place in troubled by totalitarianisms 20th century. Apart from… Continue reading Marek Drwięga | Człowiek w filozofii Jana Patočki i Józefa Tischnera

Published
Categorized as Artykuły

Marek Drwięga WOLNOŚĆ W FILOZOFII JANA PATOČKI I JÓZEFA TISCHNERA

Marek Drwięga WOLNOŚĆ W FILOZOFII JANA PATOČKI I JÓZEFA TISCHNERA Kwartalnik Filozoficzny T. XLV, Z. 1, 2017. PL ISSN 1230–4050 Tekst przygotowany w ramach grantu finansowanego przez Narodowy Program Rozwoju Humanistyki, nr Rej. 11H 13 0471 82. WSTĘP Kwestia wolności, tak niepokojąca i ważna dla wielu myślicieli, pojawiała się w różnych kontekstach historycznych. Nabrała ona… Continue reading Marek Drwięga WOLNOŚĆ W FILOZOFII JANA PATOČKI I JÓZEFA TISCHNERA