Andrzej Gielarowski Tajemnica obecności. Bycie i intersubiektywność w filozofii Gabriela Marcela.

Andrzej Gielarowski “Tajemnica obecności. Bycie i intersubiektywność w filozofii Gabriela Marcela”

Zmieniona wersja rozprawy doktorskiej napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Karola Tarnowskiego

Recenzenci:

ks. prof. dr hab. Władysław Zuziak

prof. dr hab. Marek Drwięga

Leave a Reply